نسخه دوم نرم افزار دانستنیهای رمضان : رمضانیه ۲ – جاوا

نسخه دوم نرم افزار دانستنیهای رمضان : رمضانیه ۲ – جاوا

نسخه دوم ۲ نرم افزار دانستنیهای رمضان : رمضانیه ۲ که علاوه بر مطالب قبلی : شامل : احکام روزه روزه رمضان...