تعطیلی ۲ نهاد ضدایرانی در باکو

تعطیلی ۲ نهاد ضدایرانی در باکو

یک خبرگزاری آذربایجان از تعطیلی دو نهاد ضدایرانی تحت عناوین جبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبی و شورای هماهنگی آذربایجانی‌های جهان در باکو خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری Contact AZ، دفاتر دو جبهه ضد ایرانی...