ردپای موساد در قتل عدنان قهوه‌چی و اوزال

ردپای موساد در قتل عدنان قهوه‌چی و اوزال

 فرزند عدنان قهوه چی سیاستمدار برجسته ترک معتقد است که سازمان جاسوسی اسرائیل(موساد) پدرش و تورگوت اوزال رئیس جمهور پیشین ترکیه را به قتل رسانده است. به گزارش راست‌خبر فارسی، جهان قهوه چی، پسر سیاستمدار معروف عدنان قهوه...