عبدلله هاشم عضو فرقه صهیونی – ماسونی رائلیان

عبدلله هاشم عضو فرقه صهیونی – ماسونی رائلیان

عبدالله هاشم که ظاهرا مسلمان است با  ساختن چند ویدیو اسلاید و مستند پیرامون فراماسونری و ظهور امام مهدی  به چهره معروفی تبدیل شد. بعد از مدتی لو رفت که او مبلغ مدعی دروغین مهدویت به نام ” احمد الحسن الیمانی ” است! آیا...