خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "Chicago Press"

اصلاح الگوی مصرف و کارکردهای رسانه‌ ملی؛نویسنده:مجید خبازی

اصلاح الگوی مصرف و کارکردهای رسانه‌ ملی؛نویسنده:مجید خبازی

موضوع اصلاح الگوي مصرف نيز از اين قاعده مستثني نيست. اصلاح الگوي مصرف نيز يك تغيير فرهنگي از جنس تغيير در دانش (معرفت) بينش و رفتار است و براي اين تغيير نيازمند همه‌ي موارد پيش گفته خواهيم بود و امر اصلاح بدون اين...

سیره نگارى پیامبر اعظم در غرب

سیره نگارى پیامبر اعظم در غرب

پژوهش در تاريخ و سيره پيامبر اكرم در غرب, مسبوق به پيشينه اى بلند از تحقيقات تاريخى درباره زندگى دو پيامبر بزرگ يعنى حضرت موسى و حضرت عيسى(علیه السلام) است. طى 400 سال گذشته پژوهش هاى متن شناختى, تاريخى و انتقادى در دو دين...