مسلمان شدن یک یهودی در برنامه زنده تلویزیونی

مسلمان شدن یک یهودی در برنامه زنده تلویزیونی

از يک سو مي بينيم اين يهودي تازه مسلمان شده چگونه پولي که از فروش خودرويش بدست آورده را در اختيار فلسطينيان قرار مي دهد در حالي که برخي سران کشورهاي عربي مي خواهند فلسطين را به قيمت ناچيزي بفروشند! به گزارش شيعه آنلاين،...