بنیاد علمی نخبگان مکانی برای رشد دانش آموختگان برتر کشور

بنیاد علمی نخبگان مکانی برای رشد دانش آموختگان برتر کشور

معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور گفت: دانش‌آموختگان برتري که مي‌خواهند از تحصيلات بنياد علمي نخبگان استفاده کنند مي‌توانند در سايت bmm.ir (بنياد علمي نخبگان كشور) ثبت نام به عمل آورند. نسرين سلطان‌خواه در گفتگو با خبرنگار...