وبلاگهای حامی جلیلی از مرز ۱۲۷۰ گذشت

وبلاگهای حامی جلیلی از مرز ۱۲۷۰ گذشت

ادامه ثبت وبلاگهای حامی دکتر جلیلی با گذشت ۱۰ روز از فراخوان ثبت نام وبلاگهای حامی دکتر سعید جلیلی، تعداد این وبلاگها ظهر امروز جمعه از مرز ۱۲۷۰ گذشت. فراخوان وبلاگهای حامی جلیلی از ده روز پیش آغاز شده بود. این وبلاگها در...