سازمان مخوف بیلدربرگ- بخش سوم

سازمان مخوف بیلدربرگ- بخش سوم

قبل از ورود به گزارش، از همه‌ی خوانندگان گرامی تقاضا می‌گردد که حتماً ابتدا فصول اول و دوم را مطالعه نمایند.  شهر سن موریس (St. Moritz  ) در سوئیس برای برگزاری کنفرانس مخفی و مخوف بیلدربرگ «Bilderberg  » در سال 2011 انتخاب شد. اگر...