مروری بر آزمایشات هولناک آمریکا بر روی انسان + عکس

مروری بر آزمایشات هولناک آمریکا بر روی انسان + عکس

آمریکا کارنامه سیاهی در احترام به اولین حق طبیعی هر انسان، «زیستن»، دارد. با اطلاع از انجام جنایاتی در قالب آزمایش‌های مختلف و بر اساس مانیفست این نظام شیطان مدار ارتکاب هر گونه جنایت و ظلم و تعدی نسبت به وجود نوع...