نرم افزار شناسایی و حذف تروجان Anti-Trojan Elite 5.5.8

نرم افزار شناسایی و حذف تروجان Anti-Trojan Elite 5.5.8

Anti-Trojan Elite 5.5.8 نام نرم افزاری است که  قادر است به طور تخصصی با بانک اطلاعاتی جامع و قابل به روز کردن، تمام تروجان های به روز را که به اینترنت وارد می گردند شناسایی و از فعالیت آنها و دزدی اطلاعات جلوگیری به عمل آورد. برخی از...