آگهی استخدام بانک انصار در سال ۹۱

آگهی استخدام بانک انصار در سال ۹۱

شرایط استخدام: ۱- اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلام، اصول و مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه ۲- نداشتن سوء پیشینه کیفری ۳- داشتن صحت و سلامت جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر با تایید مراجع ذیصلاح ۴-...