تصویری که اتهامات اسرائیل را خنثی کرد

تصویری که اتهامات اسرائیل را خنثی کرد

طبق روال گذشته مقام های اسرائیلی بار دیگر ایران را متهم به دست داشتن در این انفجار تروریستی کردند.آنها همچنین با بهره گیری از جریان رسانه ای غرب در تلاش بر آمدند تا به این جریان و "مهندسی افکار عمومی" اعتبار ویژه ای...