گمانه‌های جدید درمورد سقوط پهپادهای آمریکا

گمانه‌های جدید درمورد سقوط پهپادهای آمریکا

هواپيماهاي بدون سرنشين كه در مأموریت‌های جاسوسي و پرتاب موشك پنتاگون و سازمان سيا مورد استفاده قرار مي‌گيرند، از پایگاه‌های دوردست آمريكا در اقصي نقاط جهان كنترل مي‌شوند. اما عليرغم فناوري پيشرفته صنايع كارآمد،...