خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "A0108 A1084824"

بیلدربرگ؛ نظم جهانی راکفلر و کشیش‌های اعظم جهانی‌سازی -بخش ۲

بیلدربرگ؛ نظم جهانی راکفلر و کشیش‌های اعظم جهانی‌سازی -بخش ۲

سال گذشته، "ايو لترم "، نخستوزير بلژيك به نوعي ايده "دولت اقتصادي اروپايي " را تاييد كرد هنگامي كه بيان داشت كه: ايده دولت تقويت شده اقتصادي روي ميز گذاشته شده و به طور حتم به حركت خود ادامه خواهد داد. بالاخره، آژانس بدهي...

بیلدربرگ؛ نظم جهانی راکفلر و کشیش‌های اعظم جهانی‌سازی -بخش ۱

بیلدربرگ؛ نظم جهانی راکفلر و کشیش‌های اعظم جهانی‌سازی -بخش ۱

 "اندرو مارشال "، پژوهشگر موسسه پژوهشي در رابطه با جهاني‌سازي در مقاله‌اي به بررسي گروه "بيلدربرگ " مي‌پردازد، وي در اين مقاله به مباحثي از جمله تاسيس اين گروه گرفته تا اعضا و فعاليتهاي آنها و نشستهاي سري و شركت‌كنندگان...

افشای برنامه‌های بیلدربرگ ۲۰۱۱ توسط منابع داخلی صورت گرفت؛جنگ‌‌افروزی در خاورمیانه اولویت برنامه‌های امسال بیلدربرگ

افشای برنامه‌های بیلدربرگ ۲۰۱۱ توسط منابع داخلی صورت گرفت؛جنگ‌‌افروزی در خاورمیانه اولویت برنامه‌های امسال بیلدربرگ

به گزارش خبرنگار ديپلماسي عمومي و جنگ نرم خبرگزاري فارس، عده‌اي از منابع داخلي گروه "بيلدربرگ " از موضوعاتي كه در همايش سال 2011 اين گروه مطرح شده پرده برداشته و اعلام كردند كه در اين همايش در خصوص 5 موضوع "دوران تازه جهان...