۸ نشانه اعتیاد به تلفن هوشمند

۸ نشانه اعتیاد به تلفن هوشمند

به گزارش پرچم هاي سياه به نقل از عصر ایران اصطلاح نوموفوبیا یا ترس از در اختیار نداشتن تلفن همراه برای نخستین بار در مطالعه ای که توسط اداره پست انگلیس انجام شده بود، ارائه شد. گروه فناوری، اصطلاح نوموفوبیا یا ترس از در...