۲۷ اسفند / روز راهیان نور

۲۷ اسفند / روز راهیان نور

خبرگزاری فارس: در جلسه شورای فرهنگ عمومی تصویب شد روز 27 اسفند ماه به عنوان «روز راهیان نور» در تقویم رسمی کشور نام‌گذاری شود. به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، در جلسه شورای فرهنگ عمومی تصویب شد روز 27 اسفند...