زنی که الگوی سران عرب شد +عکس‬

زنی که الگوی سران عرب شد +عکس‬

به گزارش فارس، «کسانی به خواستگاری من خواهند آمد و من از آنان استقبال خواهم کرد.» این آخرین کلماتی بود که شهیده عندلیب طقاطقه پیش از ترک خانه به قصد عملیات استشهادی به مادرش گفت. 12/4/2002 م عندلیب در حالی که به سوی هدفش...