۱۲ پیشنهاد طلایی برای شارژ کردن مغز شما

۱۲ پیشنهاد طلایی برای شارژ کردن مغز شما

همانطور که رژيم غذايي سنگين شما را از كالري محروم مي كند از هوش هم محروم مي كند.تحقیقات نشان می دهد زناني كه كالري خيلي كمي دريافت كرده اند در آناليز اطلاعات خيلي كند بودند. و زمان طولاني تر برای عكس العمل و مشكل بيشتري در...