خواب‌های ماسون ها و صهیونیست ها برای روز ۱۱.۱۱.۱۱

خواب‌های ماسون ها و صهیونیست ها برای روز ۱۱.۱۱.۱۱

به گزارش گروه بين الملل مشرق، عدد 11 در نمادشناسي فراماسونري، صهيونيست‌ها و يهوديان ارتدوکس، نماد دو ستون دروازه "معبدسليمان"  (هيکل) در بيت‌المقدس است که يکي به رنگ سرخ و ديگري به رنگ سفيد است و در همه کلوب‌ها و لژهاي...