دانلود ۱۰۱Marbles v1.2 1- بازی خاطره انگیز تیله بازی

دانلود ۱۰۱Marbles v1.2 1- بازی خاطره انگیز تیله بازی

شاید شما هم در دوران کودکی خود بازی به نام تیله بازی را انجام میدادید. در این بازی شما می بایست تیله خود را به تیله سایر دوستان می زدید تا تیله دوست شما از آن شما شود. علاوه بر ایران در کشور های دیگر مثل روم و مصر این بازی...