“۰۹۶۲۰” برای پاسخ به سوالات یارانه یی

“۰۹۶۲۰” برای پاسخ به سوالات یارانه یی

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، مردم از سراسر كشور مي توانند با تلفن ثابت شهري، روستايي و تلفن همراه با اين شماره به صورت رايگان تماس بگيرند و پرسش هاي خود را مطرح كنند. بر اساس اعلام اين...