آخرین وضعیت شماره‌های رند همراه اول

آخرین وضعیت شماره‌های رند همراه اول

اين شماره‌ها در مزايده‌ها به مبالغي بيش از قيمت معمول فروخته شده‌اند و متقاضيان شماره‌‌هاي خاص در انتظار آخرين مزايده پيش رو هستند. از اين طريق، درآمدزايي قابل توجهي هم براي شركت و اپراتور مربوط به‌دست آمده است. ...