پشت پرده موسیقی زیر زمینی در ایران +عکس

پشت پرده موسیقی زیر زمینی در ایران +عکس

كاركرد موسيقي زيرزميني حتي در كشورهاي غربي كه بي‌بندوباري در آنها نهادينه شده است ، اثرات ويرانگر و زيانباري را به همراه داشته است . از اين گاه دولت‌ها مي‌كوشند موانعي را در مسير فعاليت اين گروه‌هاي مخرب فرهنگي ،...