۲۳۰ نماینده مجلس: «حصر» را اقدامی قانونی می‌دانیم

۲۳۰ نماینده مجلس: «حصر» را اقدامی قانونی می‌دانیم

خبرگزاری فارس نوشت:۲۳۰ نفر از نمایندگان مجلس با تأکید بر اینکه حصر سران فتنه را اقدامی قانونی می‌دانیم، تصریح کردند: منتظریم تا قوه قضائیه بعد از اتمام مهلت شورایعالی امنیت ملی با قاطعیت نسبت به ظلم‌کنندگان در حق ملت...