روزی که ۱۵۰ هزار شیعه شهید شدند

روزی که ۱۵۰ هزار شیعه شهید شدند

به گزارش جهان، درباره عقاید باطل فرقه وهابی تاکنون مطالب بسیاری گفته و نوشته است اما شاید کمتر کسی به صورت مصداقی از جنایات تکان دهنده این فرقه در حق شیعیان آل علی (ع) مطلع باشید. مطلبی که می خوانیدحقایقی تکان دهنده...