۰۹۱۲۷۷۷۷۷۷۷؛ گرانترین موبایل فروخته شده

۰۹۱۲۷۷۷۷۷۷۷؛ گرانترین موبایل فروخته شده

محمد روح اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم شرکت مخابرات برای فروش شماره های رند تلفن ثابت گفت: شماره های رند و مرتب تلفن ثابت به چند دسته تقسیم شده اند که براساس این دسته بندی و درجه رند بودن به فروش می...