یا لثارات الحسین علیه السلام

یا لثارات الحسین علیه السلام

مهدي(ع) در هدف با يكديگر مشترك‌اند. قيام امام حسين(ع) در واقع از زمينه‌هاي قيام مهدوي و فرا رسيدن روز موعود آن؛ و به عبارت ديگر بخشي از طرح خداوند جهت آماده نمودن امت (اسلامي) براي روز مورد انتظار است. همچنان كه قيام امام...