زنی که رکورددار نماز و روزه در جهان است

زنی که رکورددار نماز و روزه در جهان است

وی که از سن 6 سالگی روزه گرفتن را شروع کرده، تاکنون 111 سال پیاپی است که روزه گرفته و امسال نیز به رغم کهولت سن، اما روزه گرفتن را ترک نکرده است. او همچنین در طول عمر خود بیش از 200 هزار نماز واجب خوانده است. تعداد نمازهای...