در طرح «یار مهربان» شرکت کنید

در طرح «یار مهربان» شرکت کنید

این کودکان بطور متعارف 10 سال از موسسه خدمات دریافت می کنند. با این حساب موسسه می تواند در طی این مدت 80 جلد کتاب به هر خانواده اهدا کند. به گزارش شيعه آنلاين، مؤسسه امام هادي عليه السلام با انتشار مطلبي نوشت: یکی از مسائلی...