یاران و حامیان قالیباف را بشناسید

یاران و حامیان قالیباف را بشناسید

اگر بخواهم از دکتر قالیباف تعریف کنم حتما به روحیه جهادی ایشان اشاره می‌کنم. با چفیه تنها نمی‌توان روحیه جهادی به دست آورد. روحیه بسیجی را باید در کار دید، بسیجی را باید با کارنامه‌اش ارزیابی کرد. آقای قالیباف مردم از...