وقتی واقعیت به مسلخ می‌رود/ «گونتر گراس» چه گفت که غرب محکومش کرد

وقتی واقعیت به مسلخ می‌رود/ «گونتر گراس» چه گفت که غرب محکومش کرد

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، آزادی بیان یکی از مفاهیمی است که همواره سیاستمدارن غربی بر آن انگشت گذاشته‌اند و برای اتهام زنی به دولت‌های دیگر از آن بهره برده‌اند؛ مفهوم انتزاعی که اگر چه در ابتدا...