بهاریه جدید علیرضا قزوه

بهاریه جدید علیرضا قزوه

گل آمده با سبزه به همراهی نوروز/ دل پر شده از عطر هواللهی نوروز/ گر منتقم خون بهارید بیایید/ گل جامه دریده ست به خونخواهی نوروز ... به گزارش «خبرگزاری دانشجو»، پس از پایان نوروز علیرضا قزوه شعری متناسب این روزها سروده و با...