گلوله شلیک شده حزب الله و نتیجه آن

گلوله شلیک شده حزب الله و نتیجه آن

به گزارش عصرایران، روی گلوله های ضد تانکی که امروز توسط حزب الله به سمت کاروان خودروهای اسرائیلی شلیک شد نام شهدای قنیطریه از جمله شهید جهاد مغنیه نوشته شده...