وقتی گفتمان انقلاب مناظره را برد

وقتی گفتمان انقلاب مناظره را برد

قطعنامه 598 حاصل تلاش هشت ساله رزمندگان است/ نقایص این دولت از زمانی شروع شد که از مبانی اصولگرایی زاویه گرفت/ بین حق و باطل راه رفتن میانه روی نیست/ نباید در اینجا از کسانی که بزرگترین بی قانونی را کردند با افتخار یاد کنیم/...