گزارش کیهان از حوادث دیروز/ از آتش زدن سطل زباله تاشعارعلیه سوریه!

گزارش کیهان از حوادث دیروز/ از آتش زدن سطل زباله تاشعارعلیه سوریه!

فتنه گران كه از ماه ها قبل از سوي محافل سياسي و رسانه اي بيگانه خط داده مي شدند با اجراي يك شوي توأم با ارعاب و تهديد، تلاش كردند كاريكاتور يك اقدام خودجوش را به نمايش بگذارند. به گزارش جهان، کیهان نوشت:تحركات روز گذشته...