گردن‌زنی‌حج‌گذارشیعه‌به‌جرم بروز احساسات‌دربقیع!

گردن‌زنی‌حج‌گذارشیعه‌به‌جرم بروز احساسات‌دربقیع!

صدور حکم گردن‌زدن حج‌گذار شیعه عراقی به جرم بروز احساساتش در کنار حرم بقیع توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد. گردن‌زنی‌حج‌گذارشیعه‌به‌جرم بروز احساسات‌دربقیع! به گزارش تهران پرس، "سامی العسکری" عضو کمیته روابط خارجی در...