قسام ۵۲ نظامی صهیونیست را به هلاکت رساند

قسام ۵۲ نظامی صهیونیست را به هلاکت رساند

گردانهای قسام اعلام کرد که 52 نظامی رژیم صهیونیستی را به هلاکت رسانده است. ...