گرایشات سیاسی ۵۵ کاندیدای اول تهران

گرایشات سیاسی ۵۵ کاندیدای اول تهران

نامزدهای مشترک جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری: ۵ نفرغلامعلی حداد عادل سیدعلیرضا مرندی سید مسعود میرکاظمی اسماعیل کوثری زهره طبیب زاده نوری...