گامهای عملی نظم‌آموزی

گامهای عملی نظم‌آموزی

گام اول: رفتاري را كه مي‌خواهيد تغيير دهيد، مشخص كنيد بهتر است به‌جاي پرداختن به موضوعات كلي، به موارد مشخصي توجه كنيد. به كودك‌تان نگوييد: «مرتب باش»، بلکه براي او توضيح دهيد كه مي‌خواهيد پس از برخواستن از خواب،...