گاف های معروف رهبران جهان+تصاویر

گاف های معروف رهبران جهان+تصاویر

اوباما : در خصوص مساله سامانه موشکی باید به من فرصت بدهید. مدودف: بله متوجه منظور شما از فرصت هستم. اوباما: این آخرین انتخابات من است. پس از این انتخابات می توانم انعطاف پذیری بیشتری به خرج دهم. مدودف: درک می کنم و پیام شما...