کیارستمی روی شانه‌های شهاب حسینی

کیارستمی روی شانه‌های شهاب حسینی

جمعی از اهالی سینما عصر امروز جمعه برای استقبال رسمی از پیکر مرحوم عباس کیارستمی به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) عزیمت کردند. کیارستمی روی شانه‌های شهاب...