صدور ۸ مجوز برای خبرگزاری‌های‌ جدید

صدور ۸ مجوز برای خبرگزاری‌های‌ جدید

صدور ۸ مجوز برای خبرگزاری‌های‌ جدید خبرگزاری فارس: هیئت نظارت بر مطبوعات، تقاضاهای صدور مجوز 12 خبرگزاری را مورد بررسی قرار داد که طی آن 8 مجوز فعالیت و 4 موافقت اصولی خبرگزاری صادر شد. ...