چرا کوفه مقر حکومت امام زمان علیه السلام است؟

چرا کوفه مقر حکومت امام زمان علیه السلام است؟

چرا کوفه مقر حکومت امام زمان علیه السلام است؟ پاسخ مهدویت از جمله اموری است که هم ریشه قرآنی دارد و هم در احادیث نبوی به حدّ تواتر از آن یاد شده است به گونه‌ای که الآن این مسأله از مسلمات دین مبین اسلام است. مذهب ما...