شلیک اولین موشک پیشرفته “کورنت” از غزه

شلیک اولین موشک پیشرفته “کورنت” از غزه

 شلیک اولین موشک پیشرفته "کورنت" از غزه گروهان های قدس اعلام کرد، برای نخستین بار پایگاه نظامی صهیونیستها با موشکی پیشرفته از نوع "کورنت" هدف قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، "گروهان‌های قدس" شاخه نظامی...