۳۱۳ اسم ، لقب و کنیه حضرت مهدی

۳۱۳ اسم ، لقب و کنیه حضرت مهدی

 نام نامه امام مهدی (ع) ؛ محمد کاظم بهنیا    نام ها و القاب حضرت مهدي که ابتداي آن با حرف «آ - ا» شروع مي شود  1 - آمر: فرمانده2 - ابوالقاسم: کنيه اي براي حضرت مهدي عليه السلام3 - ابوصالح: کنيه اي براي حضرت مهدي عليه السلام، که...