کنیسه خرابه تقلیدی از معماری قبه الصخره ( گزارش کامل)

کنیسه خرابه تقلیدی از معماری قبه الصخره ( گزارش کامل)

اسرائیل سال 2001 تصمیم به ساخت کنیسه ای  به نام " کنیسه خرابه " گرفت و بودجه ای بالغ بر 12 میلیون دلار که مقداری از ان توسط حکومت اسرائیل و مقداری دیگر با اهدای یهودیان در سرتاسر جهان جمع آوری شد برای ساخت آن در نظر...