کنترل هواپیمای امریکایی در اختیار ایران

کنترل هواپیمای امریکایی در اختیار ایران

اين مقام نظامي ايران روز يکشنبه (۱۳ آذر) گفت، واحد جنگ الکترونيکي و پدافند هوايي با اقدامات عملياتي خود، يک فروند هواپيماي بدون سرنشين امريکايي از نوع آر کيو-۱۷۰ را که به طور محدود به مناطق مرزي شرق کشور تجاوز کرده...