شعری که حاج منصور در شب اول محرم خواند

شعری که حاج منصور در شب اول محرم خواند

مراسم شب اول محرم ، پنج شنبه شب  در مسجد ارک تهران برگزار شد. به گزارش عقیق ، حاج منصور ارضی ، درابتدای مداحی خود ،  شعری را برای حاضرین خواند که در ادامه می آید :  دوباره شهرعزا پرورم شلوغ شده کنار سفره اهل کرم شلوغ شده...