کم دادن مزد کارگر، چه کیفری دارد؟

کم دادن مزد کارگر، چه کیفری دارد؟

اسلام طبقه کارگر را با بهترین و شریف‌ترین صفات ستوده است و به کاری که با انگیزه کسب درآمد حلال برای اداره آبرومندانه زندگی همراه باشد، اجر و ثواب جهاد در راه خدا می‌دهد. ...